Hankintalakimies

HANKINTALAKIMIES

Tampereen kehyskuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) omistama hankintapalveluja tuottava yhteishankintayksikkö, Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy etsii henkilöä julkisten hankintojen lakimiehen tehtäviin vakituiseen työsuhteeseen. Toimipiste sijaitsee Pirkkalassa. Valittavan henkilön toivottu aloittamisaika on viimeistään 1.tammikuuta 2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittava toimii lakimiehenä edellä mainittujen seitsemän kunnan tarvitsemissa hankintoihin liittyvissä palveluissa, joita Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy kehyskunnille tuottaa.

Hankintalakimiehen keskeisiä tehtäviä ovat hankintoihin liittyvät juridiset tehtävät kuten mm. osallistuminen yhteishankintojen hankintaprosessiin ja sen juridinen ohjaaminen eri vaiheissa kuten hankinnan suunnittelussa, tarjouspyyntöjen laadinnassa, tarjousten vertailussa, hankintapäätösten valmistelussa, sopimusten laadinnassa ja sopimusneuvotteluissa. Tehtäviin kuuluu myös ohjata kuntia näiden omissa erillishankinnoissa kaikissa hankintojen elinkaaren vaiheissa, kouluttaa kuntien hankintatoimeen osallistuvaa henkilöstöä, laatia hankintaohjeistusta ja asiakirjamalleja sekä laatia vastineita tuomioistuimiin.

Hakijalta edellytetään ylempää oikeustieteellistä tutkintoa, mutta myös aivan lähiaikoina valmistumassa oleva voidaan ottaa haussa huomioon. Hakijalta toivotaan hyvää julkisten hankintojen lainsäädännön tuntemusta ja kokemusta näiden parissa työskentelystä. Eduksi katsotaan myös sopimusoikeuden ja kaupallisten sopimusten tuntemus samoin kuin yritystoimintaa tai julkista hallintoa koskevan lainsäädännön hallinta.  Hakijalla tulee olla myös vähintään tyydyttävä englannin taito. Ajokortti on suotava.

Tehtävään sisältyy 4 kk:n koeaika. Valitun tulee vaadittaessa ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään sähköpostitse viimeistään 15.11.2019 mennessä osoitteeseen petri.makinen@kuhaoy.fi. Sähköpostiin merkintä ”Hankintalakimies”.

Lisätietoja tehtävästä antaa ke 30.10., ma 4.11 ja ti 12.11 Petri Mäkinen p. 050 395 6314.